Lederkurs i ASK

Statped midt inviterer til lederkurs i ASK. Kurset gjennomføres i Trondheim, Steinkjer og Ålesund i perioden 13. – 23. mai 2014.

Tidspunkt og sted

13. mai 2014 i Trondheim

Kl 1000 – 1200

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Les invitasjonen

15. mai 2014 i Steinkjer

Kl 1000 – 1200

Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, avd Steinkjer. Auditorium 220.

Les invitasjonen

23. mai 2014 i Ålesund

Kl 1000 – 1200

Sted: Borgund videregående skole, Ålesund

Les invitasjonen

Om kurset

Innføringskurs for enhetsledere, styrere, rektorer og ledere og rådgivere i PPT om rettigheter, muligheter og tilrettelegging av kommunikasjon og opplæring hos mennesker som mangler talespråk, som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Barn og elever uten funksjonell tale, med behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK), vil ha behov for omfattende tilrettelegging både i barnehage, skole, videregående opplæring, voksenopplæring og i fritid/bolig. For å lykkes med dette er forankring på ledernivå helt nødvendig. Innholdet har fokus på et minimum av kunnskap som ledelsen til tjenesteytere rundt brukere av ASK bør ha.

Innhold i kurset

  • Kort orientering om Statpeds tjenester og tjenestene vi gir i ASK-saker til kommuner og fylkeskommuner.
  • Rettigheter: Hva sier loven om ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)? Opplæringsloven, FN‐konvensjonen, og helselovgivning.
  • Hva er viktig å legge vekt på i barnehage, skole, arbeid, bolig?

Påmelding

Påmelding er elektronisk og gjøres på www.kursguiden.no

Søk på Statped midt for å finne kurset.

Påmeldingsfrist: 2. mai 2014.

Pris

Kr 300,- inkl enkel servering

Spørsmål om kursene?

Kontakt seniorrådgiverne Hanne Almås (hanne.almas@statped.no) og Elisabeth Bue (elisabeth.bue@statped.no) ved evt spørsmål om kursene.