Informasjon om PODD-kurs

PODD-kurs i Danmark

Det er planlagt et introduksjonskurs til PODD i Danmark 25. april 2014, se http://www.podd.dk/pdf/introdag-2014.pdf.

28.- 29. april 2014 er det to-dagers workshop for å lage PODD kommunikajsnsbøker, se http://www.podd.dk/pdf/workshop-2014.pdf.

30. april  er det kurs i implementering av PODD, se http://www.podd.dk/pdf/implementering-2014.pdf.

PODD-kurs i Sverige

Linda Burkhart kommer til Gøteborg i mai og skal holde to tre-dagers PODD-kurs (17. – 19. mai og 21. – 23. mai) i regi av RSIS (Rett syndrom i Sverige), se http://www.rsis.se/3dagarskursipodd.html.

PODD-kurs i andre europeiske land

Det er etablert en ny nettside med informasjon om PODD-kurs i Europa. Nettsiden har adressen http://www.podd.dk/eu.

De som ikke fikk anledning til å delta på intensivkurset i PODD i Norden i 2011 – 2012 får en ny anledning i sommer. Det vil være et nytt 5-dagers intensiv PODD kurs med Gayle Porter 07. – 11. juli 2014 i Luxembourg City, Luxembourg. Se http://www.podd.dk/eu/index.php?funktion=blok_kurser_lux_july14_uk.