Kjenner du Papunet?

papunetKjenner du Papunet?

Papunet er et finsk nettsted (papunet.net). I tillegg til finsk er de fleste nettsidene tilgjengelig på svensk og/eller engelsk. Nettstedet er spesielt rettet mot personer  som har vansker med å snakke, forstå talespråk eller å bruke datamaskin. Nettstedet er også for de som trenger lettlest og deres pårørende, studenter og fagpersoner.

Papunet er et omfattende nettsted og inneholder informasjon om vansker med talespråk, samspill, kommunikasjonsmetoder, hjelpemidler. Det er egne materiell-sider som inneholder gratis bildebibliotek, verktøy for å lage kommunikasjonsmateriell og eksempelmateriell. Papunet har også en omfattende samling tilpassede spill.

Nettstedet Papunet kan være verdt et besøk for personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), deres pårørende eller fagpersoner som arbeider med ASK.

Gå til Papunet