Informasjonsfilm om ASK

Snöball Film har laget en informasjonsfilm om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen.