God ASK

 

Endelig er «God ASK» her – et veiledningsmateriell som viser hvordan du kan bli en god kommunikasjonspartner for små barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon.

«God ASK» er et veiledningsmateriell for barnehageansatte som arbeider med barn i alderen to til seks år med behov for ASK. Materiellet er nettbasert, og består av filmer og korte videoklipp, instruksjoner, forklaringer, spørsmål til refleksjon og oppgaver.

«God ASK» dekker hva du som voksen bør tilegne deg av kunnskap og kompetanse for å kunne tilrettelegge for selvstendig kommunikasjon og en god kommunikasjonsutvikling for barn som bruker ASK.

Materiellet er laget for barnehageansatte, men vil være nyttig for alle som jobber med barn med behov for ASK, foreldre, nærpersoner og andre som er interessert i ASK.

Det å bli en god kommunikasjonspartner må læres, men det finnes i dag lite læringsressurser på ASK-feltet. ASK er ikke noe vi «bare kan». For å endre egen praksis trenger vi både å se god praksis, og øve selv. Dette er det tatt høyde for i «God ASK» som viser mange eksempler på hvordan ASK brukes i hverdagen, og hvor du finner ulike typer oppgaver.

Statped har utviklet «God ASK» med midler fra Udir. Prosjektleder Jenny S. Hysing og hennes kollega Anne-Merete Kleppenes har stått for ide, det faglige innholdet og manuskript.

Materiellet kan kjøpes i Statpeds nettbutikk fra januar 2015, og koster 200 kroner.

Les mer om God ASK Bestill God ASK