Kommunikasjon etter ervervet hjerneskade

En intervju-undersøkelse blant pårørende til personer med ervervet hjerneskade, stiller spørsmål om hvordan de opplever bruk av alternative og supplerende måter å kommunisere på i hverdagen. Undersøkelsen inngår i Julianne Olsen Einmo sin masteroppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo fra våren 2014. Fire pårørende er intervjuet, en foreldre til en person med traumatisk hjerneskade og tre partnere til personer med afasi.

Undersøkelsen viser at de pårørendes opplevelser i bruk av kommnikasjonshjelpemidler påvirkes av forutsetninger for å bruke et hjelpemiddel, hvilke muligheter hjelpemiddelet kan gi i kommunikasjon, og aksept av hjelpemiddelet. Ut over bruk av kommunikasjonshjelpemidler ble ikke-verbale kommunikasjonsstrategier som gester og annet kroppsspråk beskrevet som nyttige supplement mellom brukerne og de pårørende. Å gi brukerne tilstrekkelig tid til å kommunisere ble trukket fram som utfordrende. Flere partnere til afasifammede hadde fått et økt ansvar for å klargjøre kommunikasjonen for brukeren.

Kilde: Universitetet i Oslo

Les masteroppgaven