Unge og voksnes erfaringer med kommunikasjons- hjelpemidler

Maja Dahn Kiil sin masteroppgave i spesialpedagogikk stiller spørsmål om hvilke erfaringer og opplevelser unge og voksne har med kommunikasjonshjelpemidler. Undersøkelsen er basert på intervju av fire brukere av kommunikasjonshjelpemidler i alderen 16 til 60 år.

Studien viser at brukerne verdsetter hjelpemidler som tillater hurtig kommunikasjon som ikke krever for mange anstrengelser å bruke. Kommunikasjonshjelpemidlene ble vurdert som viktig for å kunne snakke selv og for å kunne gjøre seg forstått i samtale med fremmede.

Utfordringer i kommnikasjon med hjelpemidlene oppstod når samtalepartnere hadde dårlig tid og var utålmodige og ukonsentrerte. En av informantene ga uttrykk for at den største utfordringen i kommunikasjon var å bli tatt på alvor av andre.

Oppgaven er skrevet ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Kilde: Universitetet i Oslo

Les masteroppgaven