Bruk av nettbrett i kommunikasjon

De fryder seg over økt kompetanse og god utvikling hos alle barna i barnehagen. Skogen barnehage, Askøy PPT og foreldre tok imot tilbudet om å delta i prosjektet “Vi sprenger grenser” med åpne armer.

Henrik er en to og et halvt år gammel gutt som er avhengig av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Han går i Skogen barnehage i Askøy som er en av pilotbarnehagene i “Vi sprenger grenser”. Utprøving og testing av alternative kommunikasjonsformer og teknologi er et sentralt mål i prosjektet.

Kommunikasjonsmateriellet Pegasus ga god uttelling for Henrik og vennene hans. Kommunikasjonsmateriellet gav Henrik innblikk i en ny og spennende verden. Bruk av grafiske tegn, øyekontakt og respons i lek og samhandling gjorde at de andre barna koplet seg på. Gevinsten for Henrik og de andre var sosial deltakelse, å gjøre seg forstått, bli inkludert og integrert samt fokus mot og forståelse for årsaker og konsekvenser.

Her finner du mer informasjon om “Vi sprenger grenser”

Kilde: statped.no