Har du lyst til å ta utdanning i ASK?

Produktark ASK 2015-16Dette er ASK-studiet

I studiet vil du lære om alternative muligheter for kommunikasjon, tilegne deg kunnskaper og ferdigheter for å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemninger, samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Du skal også lære å tilrettelegge miljøet rundt bruker slik at det fremmer kommunikasjon.

Dette lærer du

Du vil tilegne deg teoretisk kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer, og lære om alternative muligheter for kommunikasjon. Det stilles store krav til kommunikasjonspartneren for å lykkes i kommunikasjonen med ASK-brukere. Kommunikasjonspartnerens rolle vektlegges i studiet. Miljøets betydning i både opplæringssammenheng og i kommunikasjonen generelt er viktig.

Målgruppe for studiet

Dette er en videreutdanning for lærere, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Realkompetanse kan vurderes.
Modul 1 er krav for å komme inn på modul 2.

Informasjonsbrosjyre om ASK-studiet

 

 

Kilde: Høgskolen i Buskerud og Vestfold