DVD om tidlig kommunikasjonsutvikling

Autismeenheten har i samarbeid med andre miljøer laget en DVD om tidlig kommunikasjonsutvikling. DVD`en er nå i salg.

Autismeenheten har i samarbeid med andre miljøer laget en DVD om tidlig kommunikasjonsutvikling. Denne er nå ferdig og klar til distribuering. DVD-en beskriver forløpet i tidlig utvikling av kommunikasjon. Beskrivelsen av det vanlige blir brukt som en ramme for å forstå det uvanlige i utviklingen hos mennesker med store og sammensatte vansker. Tekstene er gjennomgående illustrert med bilder, tegninger og videoklipp.

Vi møter seks hovedpersoner i DVD-en. Noen andre personer er i tillegg med for å belyse spesielle temaer. Alle har hvert sitt ståsted i tidlig utvikling av kommunikasjon, og med sine ulike utgangspunkt gir de eksempler på at all tilrettelegging må være individuelt tilpasset og med basis i den enkeltes muligheter og behov. Et kapittel i DVD-en omhandler dokumentasjon, planlegging og samarbeid.

Målsettingen med denne DVD-en er å

  • sette fokus på kommunikasjonens rolle i samhandling
  • sette fokus på kommunikasjonens betydning for påvirkning av hverdagens aktiviteter og innhold
  • formidle en utviklingspsykologisk forståelse for å belyse vanlig og uvanlig utvikling av kommunikasjon
  • gi eksempler på tiltak og tilrettelegging for personer med de største kommunikasjonsvanskene – mennesker med omfattende funksjonshemminger.

DVD-en bestilles ved å sende e-post til Autismeforeningen.

Kilde: Autismeforeningen