Hvor godt kjenner du regelverket om ASK?

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan være en del av tilpasset opplæring, spesialundervisning eller tilpassing av arbeidsplassen.

Rettighetene til ASK for elever i grunnskolen, videregående opplæring og opplæring av voksne er nedfelt i Opplæringsloven § 2-16, § 3-13 og § 4A-13. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet hjelper deg til å holde styr på hvordan du skal bruke dette lovverket.

Visste du for eksempel at dersom bruken av kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmiddel kun kan karakteriseres som tilpasset opplæring etter § 1-3, skal det ikke fattes et enkeltvedtak?

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider