Tilskudd til multifunksjonelle læremidler

Har du/dere planer om å utvikle læremidler for elever som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)? Utdanningsdirektoratet har nå kunngjort tilskudd til utvikling av multifunksjonelle læremidler, og ordningen omfatter også ASK.

Årets kunngjøring gjelder følgende fag/programområder:

Multifunksjonelle  læremidler

Følgende vil bli prioritert:

 • Multifunksjonell tilrettelegging av eksisterende læremidler, inkludert metodisk veiledning
 • Prosjekter som inkluderer spillbasert læring
 • Tilrettelegginger for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Læremidler for elever med behov for stor grad av individuell tilrettelegging

Behovet for læremiddelet må begrunnes. Læremiddelet må inneholde en metodisk veiledning.

Språk og produkter
Språkforståelse og uttrykksevne varierer og læremidlene bør hjelpe eleven å tilegne seg kunnskap med forskjellige midler. Mange har behov for læremidler med forenklet tekst, foto, video, lyd.

Alternativer til ortografisk tekst kan være:

 • Grafiske tegn
 • Taktile / materielle tegn
 • Håndtegn
 • Fotografi
 • Film
 • Konkreter
 • Digitale læremidler/komponenter, inkludert applikasjoner for nettbrett og spillbasert læring
 • Trykt materiell
 • Konkretiseringsmateriell
 • Kombinasjon av digitale og trykte komponenter (multifunksjonelt læremiddel)

Søknadsfrist

15. juni 2015

Les mer om kunngjøringen

Les dette om du skal søke tilskudd

 

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet