Slik oppdages synsvansker

En liten, smilende gutt.I Norge gjøres det et målrettet arbeid for å forebygge synsvansker hos barn. Men synsvansker blir ikke alltid avdekket ved rutinemessige undersøkelser.

De fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødt. Tilstander som forhindrer at synet stimuleres i de første levemånedene, kan føre til varig synsnedsettelse.

statped.no finner du informasjon om hvilke kjennetegn som kan indikere behov for en grundigere synsundersøkelse.

Kilde: statped.no