Fagdag om leseferdigheter

For personer med alvorlige lese- og skrivevansker og /eller kognitive vansker, samt for mennesker uten funksjonell tale er det nødvendig med strukturert, systematisk og målbar leseopplæring.

Noen av disse elevene får heller ikke tilbud om slik opplæring fordi de selv ikke har talespråk.

Mange av disse elevene sliter med leseforståelse som ikke er knyttet til diagnose eller spesifikke vansker. Fagdagen setter fokus på hvorfor eleven ikke leser funksjonelt og hva man kan gjøre for å lykkes bedre med dette.

Deler av kurset vil bestå av videoforelesning til engelsk med Ph.D Karen Erickson.

Det vil være mulig å delta på streaming via egen pc, men dette må skrives i kommentarfeltet. Du vil  motta påloggingsinformasjon etter påmelding.

Les mer