Bliss brukertreff

Blissgruppen i ISAAC Norge inviterer til en samling i Oslo 23. april for eldre tenåringer (fra og med videregående skole) og unge voksne som har erfaring med symbolsystemet Bliss.

Brukertreffet finner sted i lokalene til Barnehabilitering på Ullevål/Oslo Universitetssykehus.

Les invitasjonen