Bedre liv med Bliss

Prosjektet “Bedre liv med Bliss” er  et 3-årig prosjekt (2017 – 2020) for  barn og ungdommer som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Prosjektet er har både gruppetilbud og individuell oppfølging for barn/ungdom deres foreldre og fagpersoner.

Alle barna som deltar i prosjektet får en grundig utredning av kommunikasjon og kognisjon ved oppstart, midtveis og ved avslutning av studien. Det blir egne samtalegrupper for de større barna/ungdommene, og lekegrupper for de yngre. For foreldre og fagpersoner blir det kurs og workshops. Det tilbys også fellesaktiviteter og kommunikasjonsoppgaver.

Rekrutteringen til prosjektet er nasjonal, og deltakerne får selvsagt dekket reiseutgifter. Det er ingen forutsetning av barna/ungdommene bruker Bliss aktivt i dag, men de bør enten være aktuelle for å bruke det eller ha brukt det tidligere.
Mål med prosjektet:
  • Å skape et helhetlig oppfølgingstilbud som sikrer språk og kommunikasjonsutviklingen
  • Å utvikle materiell og prosedyrer som forenkler det å begynne med Bliss
  • Å videreutvikle språk og kommunikasjonskompetansen til barna som deltar i prosjektet
  • Å fremme psykisk helse og livskvalitet hos barn og unge med lite eller manglende talespråk gjennom å gi dem tilgang til språk, til opplevelser og til fellesskap med andre barn som bruker grafisk kommunikasjon
  • Å «gi en stemme» til barn og ungdom som har god språkforståelse, men som ikke har mulighet til å bruke tale til å uttrykke seg grunnet motoriske vansker. Disse barn og ungdommer har behov for et avansert grafisk kommunikasjonssystem for å kunne uttrykke seg presist og nyansert. Bliss er et slikt system.

For mer informasjon klikk her.