Bliss-utgave av “En språkforståelsesprøve for hørselshemmede”

En språkforståeselsprøve for hørselshemmede er oversatt til Bliss og tilgjengelig for fri nedlastning. Denne utgaven er oversatt til Bliss av Astri Holgersen og tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter. Oversettelsen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet “ASK i en inkluderende skole”.

Dette er en Bliss-utgave av prøven ”En språkforståelsesprøve for hørselshemmede”. Den originale prøven er oversatt til norsk av Inger-Lise Blakstad og Bodil Prestegaard. Bliss-utgaven er oversatt av Astri Holgersen og tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter.

Prøven er opprinnelig utarbeidet for hørselshemmede elever, men kan også brukes av andre elevgrupper. Bliss-utgaven er tilrettelagt for elever som bruker Bliss symbolspråk, og er ment som supplement til originalutgaven på norsk og kan brukes både som prøve og læremiddel.

Bliss-utgaven er utarbeidet i forbindelse med prosjektet “ASK i en inkluderende skole” ved Trøndelag kompetansesenter.

Last ned Bliss-utgaven

Last ned original utgave