Digital ordbok for tegn til tale/norsk med tegnstøtte

Digital ordbok på nett som kan brukes til opplæring og egenaktivitet for mennesker som behøver tegn til tale /norsk med tegnstøtte. Ordboka inneholder 500 tegn til tale-videoer som passer for begynneropplæring.

Tegnene er delt inn i 15 kategorier, men kan også kan også brukes som ei liste for å gjøre alfabetisk søk. Dette er en gratis ressurs der videoene kan lastes ned fra og spilles av som enkeltfiler direkte i et avspillingsprogram. Det er også mulig å spille av videoklippene direkte fra ordbokas nettsider.

Digital ordbok