Snakkebok

Mariëtte van Dijk ved Habiliteringstjenesten for barn i Vestfold har laget en snakkebok for et barn med utviklingshemning.

Snakkeboken er primært laget med tanke på mennesker som har håndmotorikk og som derfor kan håndtere boka selv. Boka følger Gayle Porters prinsipper om rask tilgang til ønsket vokabular og tydeliggjøring av pragmatisk funksjon på et tidlig utviklingsnivå.

Snakkeboken er gjort tilgjengelig på ISAAC Norges nettsider.