Verktøyprogram lanserer nytt grafisk tegnsystem

Med verktøyprogrammet Communicator 4 lanseres det grafiske tegnsystemet SymbolStix. SymbolStix er opprinnelig utviklet av nettavisen News-2-You.

SymbolStix er utviklet i USA og er foreløpig kun tilgjengelig gjennom kommunikasjonsprogrammene Communicator 4 og SymbolMate i Norge. Tegnsystemet kan visuelt minne om en kombinasjon av PCS og Rebus-symboler. Nåværende symbolbibliotek består av vel 10.000 grafiske tegn, mens nye kommer stadig til. Tobii, den norske leverandøren av Communicator 4, har på bestilling i tillegg fått utviklet grafiske tegn spesielt tilpasset norske forhold.