John Morgans kommunikasjonsbok

John Morgan er snart 6 år og går i barnehage. Nå har han nettopp fått sin første ordentlige kommunikasjonsbok.

Tidligere har han brukt tematavler med PCS-symboler. Før John Morgans kommunikasjonsbok ble utarbeidet ble ordforrådet hans kartlagt med bruk av MacArthur Bates Foreldrerapport for kommunikativ utvikling og ordlister utarbeidet av John Morgans foreldre. På bakgrunn av kartleggingen ble vokabularet i kommunikasjonsboka valgt ut. Vokabularet er i hovedsak basert på materialet fra kartleggingen. De fleste ordene som ble beskrevet i kartleggingen er derfor tatt med.

John Morgans kommunikasjonsbok er utformet som en PODD kommunikasjonsbok. For å lette setningsbyggingen ble det i denne første utgaven av kommunikasjonsboka valgt å legge setningsstarterne på hver venstre-side gjennom hele boken. I den nedlastbare PDF-filen nedenfor ligger siden med setningsstarterne på venstre side i hver bokåpning. Dette bidrar til at John Morgan har setningsstarterne alltid tilgjengelig på venstre side uavhengig av hvilken side boken er slått opp på. En mulig framtidig endring av boken kan være å legge setningsstarterne kun til forsiden slik at venstre-sidene kan brukes til ordforrådet knyttet til det enkelte temaet.

Til høsten begynner John Morgan på skolen. I denne første utgaven har han derfor fått med sider med tall og små/store bokstaver i boka. Dette vil han få bruk for når han sammen med de andre elevene i 1. klasse skal forsøke å lære tall og bokstaver.

John Morgan kommuniserer med kroppsspråk, lyder og noen få håndtegn (tegn-til-tale). Kommunikasjonsboka kan derfor bli et viktig hjelp for John Morgan i å kunne kommunisere mer presist og med et langt større ordforråd.

Boken er laget i Boardmaker og utformet i stående A5-format og laminert. Arkfanene er laget separat og tapet inn på høyre kant av sidene før laminering. Kommunikasjonsboka er utformet i et samarbeid mellom John Morgans foreldre, barnehage og Trøndelag kompetansesenter.

Tusen takk til John Morgans foreldre som har gitt oss tillatelse til å gjøre denne flotte kommunikajsonsboka tilgjengelig.

Kontaktperson for boka ved Trøndelag kompetansesenter: Seniorrådgiver Jørn Østvik

Nedlastning