Lars sin dynamiske kommunikasjonsbok

Denne kommunikasjonsboka er laget til ”Lars”, en gutt på snart 11 år som går i 5.klasse. Dette er hans andre kommunikasjonsbok.

“Lars” har hatt en dynamisk kommunikasjonsbok tidligere, men det var nå behov for å utvide hans vokabular. ”Lars” har kognitiv svikt, men forstår det meste av det andre sier til ham. Han er glad i kommunikasjonsboka si, og peker greit ut symboler og bilder i den størrelsen symbolene i boka har.

Boka baserer seg mye på innholdet i MacArthur Bates Foreldrerapport for kommunikativ utvikling, samtidig er den helt tilpasset “Lars” sine interesser og omgivelser – slik at den er tilpasset “Lars” sine kommunikasjonsbehov.

På grunn av “Lars” sitt kognitive funksjonsnivå ønsket foreldrene og pedagogen på skolen at venstre sidene skulle ha faste symboler som går igjen på alle sidene. Høyre sidene inneholder vokabularet knyttet til hvert enkelt tema. Det er noen få unntak fra denne regelen på siden med tall og bokstaver. Pedagogen ønsket i tillegg å ha både små og store bokstaver i samme felt.

Boka er laget i Boardmaker og laminert. Arkfanene er laget separat og tapes på før laminering. For å lette orienteringen i boka for kommunikasjonspartnerne er alle sidene nummerert.

Kontaktperson for boka ved Trøndelag kompetansesenter: Rådgiver Hanne Almås

Lars sin dynamiske kommunikasjonsbok (PDF)