Mathias sin første temabaserte kommunikasjonsbok

Mathias er snart seks år og har fått sine første temabaserte kommunikasjonsbok. Boka er tematisk oppbygdt med PCS-symboler og basert på kartlegging med Social Networks og MacArthur Bates Foreldrerapport for kommunikativ utvikling.

Denne kommunikasjonsboka er laget til en gutt på snart 6 år som går i barnehage. Dette er hans første kommunikasjonsbok. Mathias har tidligere brukt fotografi på tematavler i sin kommunikasjon i barnehagen. Han har tidligere hatt opplæring i ”tegn-til-tale”, men pga hans finmotoriske vansker ser vi at bruk av tegn ikke er optimalt for ham.

Mathias har kognitiv svikt, men forstår veldig mye av det andre sier til ham. Han liker godt å se i bøker og peker greit ut symboler og bilder i den størrelsen symbolene i boka har.

Før vi satte i gang arbeidet med å lage boka kartla vi hans kommunikasjonsferdigheter med Social Networks og MacArthur Bates Foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Han forstår de fleste ordene i MacArthuer Bates… og bokas tema er derfor bygd opp rundt mange av ordene vi finner der.

Da vi er usikre på hans evne til å navigere i kommunikasjonsbøker har vi i første omgang valgt en temabasert kommunikasjonsbok. Venstre sidene har en del faste symboler som går igjen på alle sidene. Høyre sidene inneholder vokabularet knyttet til hvert enkelt tema.

Boka er laget i Boardmaker og laminert. Arkfanene er laget separat og tapes på før laminering. For å lette orienteringen i boka for kommunikasjonspartnerne er alle sidene nummerert.

Kontaktperson for boka ved Trøndelag kompetansesenter: Rådgiver Hanne Almås

Mathias sin første temabaserte kommunikasjonsbok (PDF)