Ringer til kommunikasjonsbøker og øyepeketavler

Pragmatisk organisering av dynamiske display (PODD) har de senere årene blitt stadig mer utbredt i Norge. I den praktiske tilretteleggingen har mange vært på jakt etter egnede ringer som binder sammen kommunikasjonsbøker og øyepeketavler. Her er et tips fra Danmark…

Februar-nummeret 2009 av nyhetsbrevet fra podd.dk gir tips om ringer som kan bestilles hos Handikram i Danmark. Ringene finnes i sju ulike størrelser, fra 14 – 63 mm. Pris pr stk er kr 4,- til kr 6,- + kr 50,- i forsendelses- og ekspedisjonsgebyr.

Noe for skreddere av norske PODD-bøker eller annet kommunikasjonsmateriell?