HIT-messen 2010

HIT-messen 2010 arrangeres 21.-22. september 2010. Messen består av plenumsforelesninger, temaforedrag, seminarer, forhandlerworkshops og demonstrasjoner.

Program for arrangementet

Les om HIT-messen 2010