Kurs i kommunikasjon og samspill

VIKOM arrangerer kursrekken “Kursus i kommunikation og samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog” fra november 2010 til april 2011.

Kursrekken består av tre samlinger:

  • 1. modul 11. – 12. november 2010
  • 2. modul 13. – 14. januar 2011
  • 3. modul 28. – 29. april 2011

Merk påmeldingsfristen 18. juni 2010.

Les mer på VIKOMs nettside.