Temadag om lesing og skriving med Caroline Musselwhite

VIKOM og Hjælpemiddelinstituttet i Danmark arrangerer temadag om lesing og skriving med Caroline Musselwhite 2. november 2010. Målgrupper er foreldre, pedagoger og andre fagpersoner som arbeider med barn og unge.

På temadagen vil Caroline fortælle om, hvad man kan gøre, for at børn og unge med omfat tende funktionsnedsættelser aktivt kan deltage i undervisningen. Caroline vil komme ind på arbejdet med sprog, læsning, læseforståelse, skrivning og afkodningsfærdigheder. Hun vil endvidere vise, hvordan man kan anvende for skellige former for høj og lavteknologi for at støtte eleverne. Fokus vil være på en tilpasset og balanceret undervisning, hvor alle elever kan deltage. Temadagene vil veksle mellem forelæsning, praktiske eksempler, videoklip og aktiv deltagelse fra tilhørerne.

Kilde: VIKOM

Påmeldingsfrist: 20. oktober 2010.

Les mer på Hjælpemiddelinstituttets nettside.