Tilskudd til læremidler for elever med behov for ASK

Utdanningsdirektoratet kunngjør tilskudd til utvikling og produksjon av multifunksjonelle læremidler for Kunnskapsløftet. Tilskuddsordningen gir denne gangen muligheter til tilskudd til utvikling av læremidler for elever med behov for ASK i fagene naturfag og samfunnsfag.

Utlysningen gjelder for 1.-7. trinn. Aktuelle søkere kan være forlag og andre læremiddelprodusenter samt andre miljøer som utvikler og produserer læremidler. Dette gjelder også skoler som ønsker å videreutvikle egenproduserte læremidler eller som har ideer om nye læremidler for målgruppen.

Merk søknadsfristen 1. juni 2010.

Les kunngjøringen på udir.no