“Mer” “Ja” “Få”

Statped utga i 2006 en eksempelsamling med fokus på opplæring i enkle ekspressive uttrykk hos barn, unge og voksne med utviklingshemming / multifunksjonshemming. Heftet har som siktemål å gi leserne praktiske ideer, beskrive mulige framgangsmåter og inspirere til opplæring i enkle alternative uttrykksformer.

Heftet er skrevet av Espen Ursin, Svein Lillestølen og Knut Slåtta ved Torshov kompetansesenter. Med utgangspunkt i case beskrives tilrettelegging for ulike former for kommunikasjon, med og uten bruk av hjelpemidler.

“Mer” “Ja” “Få”