Hvordan kan smerte hos barn uten talespråk oppdages?

Barn uten talespråk har reduserte forutsetninger for å formidle smerte enn andre barn. De er i risiko for ikke å bli forstått og dermed ikke få nødvendig hjelp til lindring av sine smerter. Danske VIKOM gjengir resultater fra nyere forskning og gir tips om redskaper for oppdagelse av smerte.

Ny kunnskap og redskap til vurdering og behandling av smerter hos barn uten talespråk ble presentert under ISAACs 13. internasjonale konferanse i Montreal i 2008. I VIKOMs nyhetsbrev nr 22 gjengis en forelesning som Mary Alice Favro Deborah O´Rourke der de presenterte resultater fra sin gjennomgang av litteratur om forekomst og karakteristikker om smerte hos barn uten talespråk.

På internett kan skjema for observasjon av smerte hos barn fritt lastes ned. Les mer på VIKOMs oversikt over utvalgte artikler og materiale. Skjemaene er på engelsk.

Danske Vibeke Grandt har skrevet artikkelen “Evidens og børnefysioterapi”  (kommentar 4. oktober 2010: Artikkelen er ikke lengre tilgjengelig på VIKOMs nettside) om fysioterapeutens viktige rolle i å utvikle følsomhet og respekt for det barnet kommuniserer.

VIKOM-bladet (VIKOM nyhetsbrev har nå endret navn til VIKOM-bladet)