Første nummer av VIKOM-bladet

VIKOM-bladet har kommet med sist første nummer i 2010. Bladet er en avløsning av VIKOMs tidligere nyhetsbrev. VIKOM-bladet er fritt tilgjengelig for alle og inneholder aktuelle nyheter om kommunikasjon og multiple funksjonsnedsettelser hos barn og unge uten talespråk.

Bladet inneholder disse sakene:

  • Snoezelhuset er for hele familien
  • Empowerment og mennesker med multiple funktionsnedsættelser
  • En computer kan udvide den sociale værktøjskasse
  • ”Vi har fået udfyldt et tomrum i legen”
  • Vi ses på Skype
  • Spastisk lammelse behøver ikke være en hindring for et godt ungdomsliv
  • Herre i eget hus
  • Ferietips

VIKOM-bladet nr 1 / 2010