ID-dagarna 2010

ID-dagarna 2010 arrangeres 13.-14. oktober 2010 i Stockholm. Det svenske Hjälpmedelsinstitutets informasjons og demonstrasjonsdager (ID-dagarna) er en årlig messe med utstillinger og forelesninger for alle som er interesserte av informasjonsteknologi, hjelpemidler, metoder og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Påmeldingsfrist: 6. oktober 2010

Informasjonsfolder for ID-dagarna 2010

Les mer om ID-dagarna 2010