The Growth of Phrases

Bitte Rydeman disputerte 4. juni 2010 med doktoravhandlingen “The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids”. Doktoravhandlingen er nå fritt tilgjengelig og kan leses her.

Avhandlingen presenterer og analyserer vokabular til talemaskiner. Vokabularet, som kalles fraser, er basert på ord fra Göteborgs Talspråkkorpus og andre innspillinger av naturlige samtaler. Bitte Rydemann har

Målet for avhandlingen var å undersøke og visualisere hva som skjer i samspill der talemaskiner benyttes, å undersøke nytteverdien av talespråkkorpus for å utvikle vokabular for ASK, vurdere anvendeligheten av fraser og å undersøke hvor funksjonelt og effektivt det er å velge blant fraser framfor å utforme uttrykk selv.

Fire unge voksne personer med cerebral parese og med behov for ASK og seksti voksne personer uten talevansker deltok i studien.

Resultatene viser at det under visse omstendigheter kan være raskere å bruke ferdige fraser enn selv å bygge opp uttrykkene ord for ord. Ferdige fraser kan øke hastigheten og funksjonaliteten i bruk av talemaskiner, forutsatt at brukeren har lært seg å lete fram uttrykkene.

Professor Susan Balandin ved Høgskolen i Molde var opponent under disputasen.

Last ned doktorgradsavhandlingen The Growth of Phrases.

Kilde: ISAAC Sverige