Praktisk bruk av Pictogram

Specialpedagogiska skolmyndigheten har laget filmen “Med Pictogram genom livet” og heftet “Picogram i praktien”. Film og hefte er fritt tilgjengelig.
Specialpedagogiska skolmyndigheten står bak nettstedet www.pictogram.se. Nettstedet er en svensk ressurs om Pictogram. 

 

“Pictogram i praktiken”

Specialpedagogiska institutet i Sverige utga i 2001 heftet “Pictogram i praktiken”. Det gir veiledning og tips til alle som benytter Pictogram i kommunikasjonen. Heftet inneholder  mange konkrete forslag til ulike måter Pictogram kan brukes på i kommunikasjonen. Tipsene kan også brukes med andre grafiske tegnsystemer. Kerstin Falck er forfatter av heftet. Heftet er fritt tilgjengelig.

Pictogram i praktiken 

“Med Pictogram genom livet”

Klipp fra filmen “Med Pictogram genom livet”
Filmen “Med Pictogram genom livet” viser hvordan man med Pictogram kan strukturere hverdagen og kommunisere med andre mennesker, fra førskolealder til opp i voksen alder. Filmen lastes ned som ISO-fil (1.3 Gb), nedlastningen krever bredbåndslinje. Når filmen er lastet ned brennes en DVD før filmen kan ses på egen maskin/spiller. Den kan også kjøpes på VHS eller DVD hos www.pictogram.se.

Video – “Med Pictogram genom livet” (ISO-fil 1,3 GB)

Kilde: www.pictogram.se