Bliss

Om Bliss

Muligheter i Bliss

Bliss i bruk

Bliss er et grafisk tegnsystem der ord representeres av tegn. Bliss består av ca. 100 grunnsymboler. Disse er laget ut fra et lite antall enkle, geometriske former. Med utgangspunkt i grunnbegrepene kan nye ord dannes, slik at det er mulig å utvikle et tilnærme ubegrenset ordforråd.

Nedenfor er informasjonsplakater om Bliss, utarbeidet av ISAAC Norges Blissgruppe.

Les mer om Bliss