Pictogram

Pictogram er grafiske tegn der hvite siluettfigurer er tegnet på svart bakgrunn. Pictogrammene er sterkt stiliserte, har tydelige kontraster. De kan derfor være egnet til blant annet mennesker med synsvansker.

Pictogram representerer i hovedsak substantiv og verb, med stor hovedvekt på substantiv. Det finnes noen tegn for adjektiv.

Det kan imidlertid være vanskelig å uttrykke hele setninger med Pictogram, da de representerer svært få ordklasser, og i hovedsak substantiv.

Pictogram har tradisjonelt hatt stor utbredelse i Norden, og er mye brukt bl a i dag- og uketavler og i ulike skjema (kalendere, innkjøpslister o.a.). De er også mye brukt sammen med metoder som TEACCH, PECS og VMK. Det er vel 1300 Pictogram tilgjengelig på norsk.