Widgit Literacy Symbols (WLS)

Widgit Literacy Symbols (tidligere benevnt Rebus) er grafiske symboler utformet som strektegninger. Opprinnelig ble Widgit Literacy Symbols (WLS) tegnet i svart/hvit. I 2005 kom Rebus-symboler også i farger. De fleste symbolene er billedlike.

WLS er utviklet av Widgit i England. WLS, eller de tidligere Rebus-symbolene, har sitt opprinnelige utspring fra Peabody, et leseprosjekt i USA på 1960-tallet, og er senere videreutviklet for den engelske skolen.

I WLS kan eksempelvis to selvstendige symboler kombineres til et nytt, tredje symbol. Eksempel: symbolene for GATE og LYS kan bli til GATELYS.

Om utvikling av WLS (England)