Kommunikasjonshjelpemidler

Norske forhandlere

Abilia

Hjelpemidler for kommunikasjon, kognisjon og varsling.

Barnas språksenter

Tilrettelagte kommunikasjonsbøker i papirutgave og elektronisk utgave, munnmotorisk støtte og utredning av språkvansker.

Cognita

IKT-hjelpemidler for mennesker med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser.

DagligData

Hjelpemidler for kommunikasjonshemmede som benytter tegnspråk eller tegn.

GDF Pictogrammer

Distrubutør av Pictogram.

Gewa

Hjelpemidler for hørsel, syn, tale, data, omgivelseskontroll og alarm.

NorMedia

Pedagogisk programvare og hjelpemidler for kommunikasjon.

Oticon

Hjelpemidler for hørselshemmede.

Permobil

Elektriske rullestoler, talemaskiner, programvare og brytere.

SynSupport

Hjelpemidler for svaksynte.

Tobii

Programvare og hjelpemidler for kommunikasjon.