Social Networks

Social Networks: En kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere er et kartleggingsmateriale som identifiserer faktorer som påvirker kommunikasjonen hos mennesker med store kommunikasjonsvansker.

Social Networks Noteringshefte

Social Networks Noteringshefte

Kartleggingsmaterialet retter spesiell oppmerksomhet mot rollen samtalepartnere har i samhandling med personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. I Social Networks plasseres personens samtalepartnere i ulike sirkler, avhengig av hvilken relasjon den enkelte har til personen.

Social Networks kom i norsk utgave i 2006 og kan bestilles i Statpeds nettbutikk. Materialet er utviklet i USA av Sarah Blackstone og Mary Hunt Berg (se Augmentative Communication Inc.).

Materialet koster kr 400,-, og består av manual og tre noteringshefter i trykt utgave samt noteringshefte i elektronisk utgave. Social networks er utarbeidet for fagpersoner, og stiller ikke krav om sertifisering.

Social Networks Noteringshefte kom i ny norsk utgave juni 2010. Den reviderte utgaven er tilsendt alle som tidligere har kjøpt Social Networks.

Amerikanske AugComInc har gitt svar på sentrale spørsmål om Social Networks.

Bestilling

Bestill manual og noteringshefte (norsk utgave)

Bestilling av Social Networks video (VHS/DVD) rettes direkte til Augmentative Communication Inc.

Videoforelesning

Du kan lære mer om Social Networks ved å følge videoforelesningen nedenfor. Videoforelesning gir generell informasjon om Social Networks, gjennomgang av teorien bak materialet, gjennomgang av noteringsheftet og erfaringer med bruk av materialet. Forelesningen ble opprinnelig laget av NAV NONITE for NAVs hjelpemiddelsentraler i november 2009. Foreleser er seniorrådgiver Jørn Østvik ved Møller-Trøndelag kompetansesenter. (Merk at videoforelesningen ble laget før fusjonen mellom de tidligere sentrene Møller kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter).

Se videoforelesningen

Les mer om bruk av Social Networks