Kommunicera Mera

Kommunicera Mera Kommunicera Mera (Granlund og Olsson, 1988) er utarbeidet med tanke på kommunikasjon hos personer med alvorlig utviklingshemning. Materialet er utgitt av Stiftelsen ala.

Materialet bygger på teori fra boken “Talspråksalternativ kommunikation och begåvningshandikapp” (Granlund og Olsson, 1987), men er tilpasset slik at materialet er lett tilgjenglig og kan brukes i praksis. Materialet består av tre bøker (teoribok, metode, kurshåndbok) og videofilm. Bøkene kan også brukes separat som faglitteratur om kunnskap og metoder omkring kommunikasjon hos mennesker med dyp utviklingshemning.

Teoriboken gir teoretisk kunskap om utviklingshemning og alternativ kommunikasjon. Boken presenterer aspekter rundt personen og omgivelsene som påvirker personens muligheter til å kommunisere.

Metodeboken inneholder kartleggingsskjema for vurdering av personens kommunikasjon samt vurdering av forutsetningene for kommunikasjon hos personen og i omgivelsene. Boken inneholder forslag til tiltak for å fremme personens kommunikasjon.

Kurshåndboken kan brukes av de som skal holde kurs i Kommunicera Mera. Boken gir forslag på innhold og gjennomføring av kurs omkring kommunikasjon hos personer med alvorlig utviklingshemning.

Kommunicera Mera er utarbeidet for fagpersoner, og stiller ikke krav om sertifisering.

Bestillingsinformasjon

Granlund, M., og Olson, C. (1988). Kommunicera Mera – Ett kursmaterial, Stiftelsen ala, Stockholm, ISBN: 91-7670-050-x