Tegnsystemer

Personer med behov for ASK kan gjøre bruk av ulike tegnsystemer når de kommuniserer. Det finnes hovedsakelig tre typer tegnsystemer. Dette er håndtegn (manuelle tegn), grafiske tegn og materielle tegn (Tetzchner og Martinsen, 2002). Tegnsystemene er innbyrdes til dels svært forskjellige med tanke på hvordan de er utformet og hvordan de brukes.

Håndtegn

Håndtegn

Grafiske tegn

Grafiske tegn

Taktile/materielle tegn

Taktile/materielle tegn

Håndtegn brukes i ikke hjulpet kommunikasjon, mens grafiske og materiell/taktile tegn brukes i hjulpet kommunikasjon.