Håndtegn

Håndtegn er dynamiske ved at de baseres på bevegelser. Til sammenligning er grafiske tegn og materielle tegn statiske ved at de baseres på faste figurer. Håndtegn er en form for ikke hjulpet kommunikasjon der ansikt, hode, hender, armer og andre kroppsdeler brukes for å lage tegnene. Tegnene kan karakteriseres ved de fire komponentene håndfasong, lokalisering, bevegelse og håndflatens orientering. Kombinasjoner av disse komponentene gjør det mulig å differensiere mellom de ulike tegnene.

Det finnes to hovedtyper av håndtegn (også kalt manuelle tegn). Disse er nasjonale tegnspråk og manuelle tegnsystemer.

Tegnspråk

Nasjonale tegnspråk er utviklet gjennom bruk av tegnsystemet til hørselshemmede, og brukes av både tunghørte og døve mennesker. Ulike nasjoner har hver sine nasjonale tegnspråk som er forskjellige fra hverandre, for eksempel Norsk tegnspråk og Dansk tegnspråk. I alt finnes det over 100 tegnspråk og dialekter på verdensbasis. I Norsk tegnspråk finnes også flere dialekter.

Tegnspråk har en egen oppbygning der bøyninger og setningsdannelse er forskjellig fra talespråk.

Ressurser for tegnspråk

Manuelle tegnsystem

Manuelle tegnsystem er laget for å illustrere det talte språket. Talen illustreres ord for ord, og tegnene følger bøyningene i talespråket. Tegnene som brukes er delvis basert på tegn fra det nasjonale tegnspråket, delvis forskjellig fra tegn i Norsk tegnspråk og noen er individuelle tegn for den enkelte personen. I norsk dagligtale kalles slike manuelle tegnsystemer gjerne Tegn til tale (TTT), Tegn som støtte til munnavlesing (TSS) eller Norsk med tegnstøtte (NMT).

Ressurser for tegn til tale / Norsk med tegnstøtte

Motoriske ferdigheter

Bruk av håndtegn stiller krav til kontrollerte, viljestyrte håndbevegelser. Mennesker med store motoriske vansker kan derfor ha problemer med å produsere håndtegn dersom de har vansker med å lage tegnene. Mange kan likevel ha nytte av at kommunikasjonspartnere bruker eksempelvis tegn til tale, som støtte til forståelsen av det som blir uttrykt med verbalt språk.

Andre ressurser