Taktile/materielle tegn

Materielle tegn består av fysiske objekter, ofte i tre eller plast. Tegnene kan være i form av miniatyrobjekter, taktiler (der tegnet gjenkjennes ved dets form og overflate gjennom fysiske berøring), ordbrikker og andre fysiske objekter. Materielle tegn kan representere gjenstander, aktiviteter, hendelser, personer og steder o.a.

Kjennetegn ved materielle tegn er at de kan berøres og håndteres. For noen mennesker kan det være lettere å gjenkjenne tegn ved å utforske dem taktilt, framfor å bruke håndtegn eller grafiske tegn.

Det finnes i dag få materielle tegnsystemer. Premacks ordbrikker er kanskje det mest omfattende materielle tegnsystemet, og brukes en gode del i opplæringen av mennesker med autisme og lærehemning. Ordbrikkene er som regel utformet i plast eller tre og de skiller seg fra hverandre ved å ha ulik form. De fleste brikkene har abstrakte former, og minner derfor ikke om gjenstandene de representerer. Systemet er imidlertid utvidet til også å omfatte ordbrikker som ligner på formene til representerte gjenstandene.

Taktile tegn er spesielt utviklet med tanke på svaksynte og blinde. I likhet med andre materielle tegn er disse tredimensjonale, og har enkel former med ulike overflater slik at de skal være lettere å gjenkjenne.