Kommunikasjonspartnere som ikke bruker ASK

I en studie beskrev Janice Light (1989) ulike karakteristikker av kommunikasjonspartnere som ikke benyttet ASK. Deres kommunikasjon kunne oppsummeres ved at de:

 • Dominerer kommunikasjonen
 • Stille ofte ja/nei spørsmål
 • Utfører og legger føringer for mesteparten av samtalen
 • Gir sjelden personen som bruker ASK mulighet til å gi et svar
 • Avbryter ofte
 • Har mer fokus på teknologi eller teknikk som personen bruker enn på personen selv og det vedkommende sier
 • Bekrefter ikke alltid innholdet i det som blir sagt

Med utgangspunkt i en e-postundersøkelse av sju lese- og skrivekyndige voksne med CP og nedsatt talefunksjon gjenga Sarah Blackstone (1999) følgende karakteristikker av hva deltakerne opplevde som gode kommunikasjonspartnere:

 • Tålmodig
 • Motivert
 • Interessert
 • Fortrolig med alle metoder for kommunikasjon
 • Prøver å forstå personens svekkede tale
 • Anstrenger seg for å tolke signaler / gester
 • Fortrolig med stillhet i samtalen
 • Tar initiativ til å gjenta og bekrefte meninger
 • Innrømmer at de ikke forstår hva som blir sagt

Deltakerne fra sammen undersøkelse ga også karakteristikker av hva de oppfattet som uønskede egenskaper hos kommunikasjonspartnere. Her er noen sitater:

 • De avsluttet tankene mine uten tillatelse
 • De gjorde andre ting mens jeg jobbet med å gi respons eller stille et spørsmål
 • De tvinger meg til å bruke en talemaskin som primær kommunikasjonsform
 • De undervurderer evnene mine
 • Noen kommunikasjonspartnere roper som om jeg er døv
 • De er overtydelige i sin uttale
 • De snakker til andre i stedet for å spørre meg direkte

 

Referanser

Blackstone, S. (1999). Communication Partners. Augmentative Communiation News, 12 1&2: 1-16

Light, J. (1989). Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication systems. AAC, 5:137-144