ASK-kurs i Bergen

Statped vest inviterer til dagskurs og workshop i alternativ og supplerende kommunikasjon 1. og 2. oktober 2014 i Bergen. Målgruppe er foreldre/pårørende og fagpersoner.

Les mer

Danske kortfilmer om kommunikasjon uten talespråk

Gjennom fem små filmer kan du se hvordan 60 år gamle Frank Dalhoff fra Danmark kommuniserer uten talespråk. Filmene er laget som inspirasjon for andre i samme situasjon.

Les mer

Rapport fra ekspertgruppen i spesialpedagogikk

​I Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap foreslo regjeringen å nedsette en ekspertgruppe til å utarbeide en kunnskapsstatus og en analyse over behov for videre satsing på spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Nå har ekspertgruppen kommet med sin rapport.

Les mer

Øyestyring på data for barn i førskolen

Bruk av ny teknologi kan være forskjellen på å kunne kommunisere eller ikke for noen barn. Det er avgjørende å komme tidlig i gang. Se video om hvordan Linnea (5) fra Stjørdal bruker øyestyring på dataen.

Les mer

Kursrekke i ASK

Statped sørøst arrangerer en kursrekke over tre dager på Gjøvik i oktober om ulike tema på ASK-området. Du kan melde deg på alle tre dagene, eller den eller de dagene du ønsker.

Les mer

Basiskurs i ASK i Molde

Statped midt inviterer til kurs i basisferdigheter for kommunikasjon hos mennesker som mangler funksjonelt talespråk, og som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Kurset holdes ved Rica Seilet Hotel i Molde 20. mai 2014.

Les mer

Informasjon om PODD-kurs

I løpet av våren arrangeres ulike PODD-kurs i Sverige, Danmark og Luxemburg.

Les mer
Abonnèr på vårt nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev

Registrer et gratis abonnement på vårt digitale nyhetsbrev og få nyheter fra ASK-loftet direkte i din epostkasse.

Du har nå registrert deg som abonnent på nyhetsbrevet fra ASK-loftet!