Tagarkiv: afasi

Kommunikasjon etter ervervet hjerneskade

En intervju-undersøkelse blant pårørende til personer med ervervet hjerneskade, stiller spørsmål om hvordan de opplever bruk av alternative og supplerende måter å kommunisere på i hverdagen.

Les mer

“Der mange vegar er stengde, kan andre opna seg”

Masteroppgave belyser erfaringer hos logopeder og spesialpedagoger i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon for mennesker med afasi.

Les mer

Seminarer om afasi og kommunikasjonsbøker

DART, Afasiförbundet og Vuxenskolan i Sverige inviterer til fem seminarer i ulike byer i Sverige der temaet er afasi og bruk av kommunikasjonsbøker.  Seminarene er gratis og retter seg mot fagpersoner og personer med afasi.

Les mer

«Jeg forstår alt du sier»

Jane Svartskuren og Tanja Teigum har skrevet en prosjektoppgave fra ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold som omhandler kommunikasjon hos mennesker med afasi.

Les mer

“Vi skulle haft en så’n från början”

I en artikkel av Hilda Ellborg og Sofia Zechel beskrives innføring av alternativ og supplerende kommunikasjon for fem personer med afasi i alderen 51-77 år. Resultater fra studien viser at kommunikasjonsbøker kan forbedre den funksjonelle kommmunikasjonen hos mennesker med afasi.

Les mer