Tagarkiv: ALS

Temadag om ALS

Onsdag 7. september arrangerer Abilia temadag om ALS. Målet med dagen er en utveksling av erfaring for alle involverte rundt personer med ALS.

Les mer

Temadag om ALS

“Hverdagen med ALS, utfordringer og muligheter” er tittelen på en temadag om ALS som Abilia inviterer til i Trondheim 24. november 2010. Her deltar Hans Lian som selv har ALS, samt flere andre forelesere. Temadagen er gratis og åpen for alle interesserte.

Les mer

Veileder om ALS og kommunikasjonsvansker

NAV SIKTE har nylig utgitt en veileder om ALS (amyotrofisk lateral sklerose) og kommunikasjonsvansker. Veilederen er utarbeidet av logopedene Tone Sandmo og Liv Stabell Kulø.

Les mer

Natascha og Verner – To danske brukerhistorier

I to nyhetsbrev fra Kommunikationscentret i Hillerød i Danmark beskrives Nataschas og Vernes historier om bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer