Tagarkiv: autisme

Ledige plasser på kurs med Gunilla Thunberg og Ulrika Ferm

Det er fortsatt ledige plasser på to-dagers kurset “Kommunikasjon med ASK i hverdagslig samspill” som arrangeres 13. – 14. mars i Kristiansund.

Les mer

Kommunikasjon med ASK i hverdagslig samspill

Statped midt og Seksjon for Habu ved Kristiansund, Helse Møre og Romsdal inviterer til to kursdager med Gunilla Thunberg og Ulrika Ferm 13. og 14. mars i Kristiansund.

Les mer

ASK for personer med autisme

Gunilla Thunberg, logoped og forsker ved DART i Sverige, har skrevet en rapport om ASK for personer med autisme.

Les mer

Jørgens snakkebok

Jørgen var 8 år da denne boka ble laget. Jørgen har autisme og bruker en god del håndtegn i tillegg til denne grafiske snakkeboka. Språklig antar man at han forstår mye av det som blir sagt til ham. Han har til nå kommunisert ved hjelp av kroppsspråk, gester, lyder, noen ord og med håndtegn.

Les mer

Forelesningsnotater fra HIT-messen 2010

HIT-messen 2010 i Danmark gikk av stabelen 21.-22. september 2010. Arrangementet ble arrangert for 11. gang og årets HIT-messe hadde et rekordstort antall deltakere. Nå har Hjælpemiddelinstituttet publisert forelesningsnotater fra arrangementet.

Les mer

Kurs om lek, samspill og kommunikasjon hos barn med autisme

DART og Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Sverige arrangerer kurs for personale som arbeider med barn med autismeforstyrrelser 13. oktober 2010. Påmeldingsfrist er 17. september.

Les mer

Prosjektoppgaver fra ASK-studiet 2008/2009

Leseferdigheter, narrativ kompetanse og bruk av PECS er tema i tre prosjektoppgaver fra ASK-studiet i studietåret 2008/2009. Høgskolen har frigitt oppgavene og de kan fritt leses her.

Les mer