Tagarkiv: autisme

Rapporter om barn med autisme og bruk av pekeskjerm

Anja Morell ved Forsknings- och utvecklingsenheten, Habilitering & Hjälpmedel i Skåne (Sverige) skrev i 2005/2006 to rapporter om bruk av IKT i alternativ og supplerende kommunikasjon hos mennesker med autisme. ASK-loftet har gjort rapportene tilgjengelige for våre nettbrukere.

Les mer

DVD om tidlig kommunikasjonsutvikling

Autismeenheten har i samarbeid med andre miljøer laget en DVD om tidlig kommunikasjonsutvikling. DVD`en er nå i salg.

Les mer