Tagarkiv: barn

Nytt kurs med Caroline Musselwhite

2. november 2010 holdt amerikanske Caroline Musselwhite en temadag om lesing og skriving i Danmark. Temadagen ble stor suksess og som en oppfølging gjennomføres nå et nytt kurs i mai 2011 i regi av TAVSgruppen i Danmark under tittelen “AAC og Literacy Camp”.

Les mer

Materiell til lese- og skriveopplæring

VIKOM (Danmark) arrangerte i samarbeid med Hjælpemiddelinstituttet i Danmark temadag om lesing og skriving den 2. november 2010 med Caroline Musselwhite fra USA. I forbindelse med temadagen og en påfølgende workshop ble det utarbeidet en del materiell etter inspirasjon fra Musselwhites opplegg. VIKOM har nå gjort materiellet tilgjengelig.

Les mer

“Totalkommunikasjon i barnehagen”

I en masteroppgave i spesialpedagogikk fra 2010 ved Universitetet i Oslo har Lise Grønbekk Pochon Guerin skrevet en kasusstudie av et barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer

“En gåtefull ung mann” – prisbelønt historie om Tobias

Tobias på tolv år går på Fagernes skole på Finnsnes i Troms. Gjennom Statped Nords Arena-prosjekt har de voksne rundt Tobias utviklet større forståelse for Tobias sitt eget språk. Statpeds magasin “Rom for læring” mottok nylig pris for historien om Tobias.

Les mer

Hanne snakker med øynene sine

Dette er en mors historie om sin CP rammede datter Hanne. Mor, Marianne Semner, forteller i filmen om hvor viktig det er for et barn å starte utviklingen av et språk tidelig.

Les mer

Forelesningsnotater fra HIT-messen 2010

HIT-messen 2010 i Danmark gikk av stabelen 21.-22. september 2010. Arrangementet ble arrangert for 11. gang og årets HIT-messe hadde et rekordstort antall deltakere. Nå har Hjælpemiddelinstituttet publisert forelesningsnotater fra arrangementet.

Les mer

Kurs om lek, samspill og kommunikasjon hos barn med autisme

DART og Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Sverige arrangerer kurs for personale som arbeider med barn med autismeforstyrrelser 13. oktober 2010. Påmeldingsfrist er 17. september.

Les mer